Mẫu hóa đơn chuẩn

Tổng hợp mẫu Biên lai và Hóa đơn bán hàng
Mẫu hóa đơn điện và nước
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác
Một số ví dụ watermark full viền tham khảo
Danh sách 10 mẫu hóa đơn NQ406
Danh sách 11 mẫu hóa đơn TT78
Example_API_C#
Source code mẫu .Net, pass: sinvoice
Source code mẫu Java
Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử Tiếng Anh
Code ví dụ tạo hóa đơn ký USB-TOKEN

Mẫu hóa đơn chuẩn

Công văn đặc thù
Bản mô tả tính năng sản phẩm
Bản mô tả tính năng sản phẩm
Điều khoản cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 trên 1.0

Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT

Setup Lan chat

Tool ký số và xem hóa đơn

Chạy tool ký số trước khi ký
Chạy tool ký số trước khi ký
Công cụ xem hóa đơn Thông tư 78
Phần mềm cấp bổ sung thời hạn Chứng thư số cho USB token

Phần mềm hỗ trợ đẩy dữ liệu hóa đơn (Vinamilk)

Tài liệu hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn

Hướng dẫn quy trình thiết kế hóa đơn chi tiết
Sử dụng để tạo file pdf test code, dữ liệu mẫu hóa đơn
Hướng dẫn thay đổi mẫu hóa đơn theo Nghị định 92

Tài liệu thông tư 68

Tài liệu thông tư 68
TL2

Hóa đơn điện tử 2.0

Example API VInvoice (V2)
Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh tiền
Example Get ACCESS-TOKEN
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử 2.0
Tài liệu hướng dẫn tích hợp Phần mềm kế toán Misa
Tài liệu Tool doanh nghiệp Source Demo.Net

Thông tư 78/2021/TT-BTC

Hướng dẫn Người nộp thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Câu hỏi và đáp án Hóa đơn điện tử
Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ