Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Hóa đơn điện tử đang dần thay thế hóa đơn giấy, giúp các doanh nghiệp giảm bớt các chi phí, thuận tiện trong công tác quản lý lưu trữ. Và cách thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng như thế nào? Các doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi phát hành hóa đơn điện tử qua mạng, cách đăng ký hóa đơn điện tử và cách sử dụng hóa đơn điện tử viettel. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

XEM THÊM:

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Theo quy định tại khoản 3 điều 1 thông tư 37/2017/TT-BTC quy định

Các doanh nghiệp, cá nhân , tổ chức thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trức tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn. xem thêm >>Biên bản thu hồi hóa đơn

Khi gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng các doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

+ Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử ( theo mẫu 1 phụ lục ban hành kèm theo thông tư 32/2011/TT-BTC)

Mẫu 1 theo thông tư 37/2017/TT-BTC về việc quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

+ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu thông báo phát hành hóa đơn ( theo mẫu 2 phụ lục ban hành kèm theo thông tư 32/2011/TT-BTC)

Mẫu 2 thông báo phát hành hóa đơn điện tử

+ Hóa đơn mẫu do nhà phân phối hóa đơn cung cấp

a. Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC .

Download mẫu hóa đơn điện tử TB01/AC tại đây

       Tham khảo thêm Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Nội dung ghi trên mẫu TB01/AC

+ Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo.

+ Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in trên hóa đơn

+ Ngày lập, tên, chữ ký của người đại điện theo pháp luật và dấu của đơn vị

b. Hóa đơn mẫu do nhà in cung cấp

Đây là loại bản in hóa đơn thể hiện đầy đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua được phát hành.

c. Quyết định của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ kiểm duyệt và quyết định doanh nghiệp có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không.

Cách nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng cần chuẩn bị:

+ Chữ ký số (Token)

+ Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm

+ Hóa đơn mẫu và quyết địn sử dụng hóa đơn SCAN và đính kèm vào file word

Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo 3 bước:

Bước 1: Làm thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK

Tra cứu hóa đơn điện tử

Quy trình làm thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK

Bước 2: Đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Bước 3: Nộp hóa đơn mẫu qua mạng

Cách thực hiện và chi tiết từng bước mời các bạn tham khảo tại đây nhé.

Chú ý:

Sau khi nộp xong 2 ngày, bạn kiểm tra xem hóa đơn điện tử đã được phát hành chưa để sử dụng nhé.

Để kiểm tra hóa đơn điện tử đăng ký đã được phát hành hay chưa các bạn tra cứu qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế bằng website tại đây nhé.

+ Nếu thấy kết quả hóa đơn đã có đầy đủ thông tin bạn đã được phép sử dụng

+ Nếu chưa có kết quả thì các bạn phải in bản cứng để nộp trực tiếp cho cơ quan thuế nhé.

thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Website tra cứu thông tin về việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử 

Khi thông báo phát hành hóa đơn lần 2 qua mạng nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần gửi kèm hóa đơn mẫu và chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử Viettel.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.