Dịch Vụ In hóa đơn điện tử viettel Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua những lợi ích mà Hóa đơn điện tử trong quá trình thí điểm sử dụng tại một số cơ sở kinh doanh, các dịch vụ kinh tế và thị trường kinh tế mang lại nhiều hiệu quả, thì có lẽ trong tương lai gần sẽ có quyết định sử dụng hóa đơn điện tử để nộp thuế thông qua ngân hàng trực tuyến. Muốn sử dụng tốt loại hddt viettel, hóa đơn dịch vụ. invoice viettel, ebill viettel…yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế… phải hiểu rõ hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử mang lại lợi ích gì? Hóa đơn đỏ là gì? Khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử? Quy trình thực hiện hóa đơn điện tử?….Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề đối với hóa đơn điện tử.

Giới thiệu hóa đơn điện tử Viettel

Dịch vụ Hóa đơn điện tử( viết tắt là hddt) của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số cho các doanh nghiệp, các công ty, cơ sở sản xuất…Hóa đơn điện tử viettel được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử thông qua việc sử dụng công nghệ truyền thông và thông tin, được ký gửi bằng chữ ký số, nó có giá trị pháp lý như hóa đơn thông thường. Hóa đơn điện tử có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy và in hóa đơn viettel khi có nhu cầu. Sử dụng hóa đơn điện tử giúp việc tra cứu hóa đơn viettel, lấy hóa đơn điện tử viettel 1 cách dễ dàng nhờ vào công nghệ thông tin.

Dịch vụ In hóa đơn điện tử viettel Sinvoice, vui lòng liên hệ Mr Hưng 0971837779

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa,  ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng các phương tiện điện tử.cung

Hóa đơn điện tử là giải pháp toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Hóa đơn điện tử viettel được lưu trữ trên các phương tiện điện tử

Dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel bao gồm

Dịch vụ hóa đơn điện tử viettel gồm các loại như hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ, các loại hóa đơn khác như hóa đơn dịch vụ viễn thông vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm; phiếu thu tiền cước chuyển hàng quốc tế… và các hóa đơn khác với hình thức và nội dung đều thông qua quy định của pháp luật.

Mẫu hóa đơn điện tử viettel

     Hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn xuất khẩu là loại hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng các dịch vụ ra nước ngoài, xuất và thu chi thuế quan với hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật thương mại và thương mại điện tử.

    Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế để thuận tiện cho việc tra cứu hóa đơn viettel.

    Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với chuyến dữ liệu của cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác

Ngoài các hóa đơn trên còn có các loại hóa đơn khác như: hóa đơn dịch vụ viễn thông, hóa đơn vận chuyển, business, hóa đơn vé, hóa đơn phiếu thu bảo hiểm, hóa đơn thu tiền cước….

Quy định về hóa đơn điện tử Viettel

Hóa đơn điện tử viettel phải có đầy đủ các nội dung sau:

+ Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu số hóa đơn

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, người mua

+ Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, tổng tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán.

+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, người mua.

+ Thời gian lập hóa đơn điện tử

+ Phí, lệ phí của ngân hàng

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện Tử:

 1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Hóa đơn Điện tử bao gồm

+  Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, luật kinh doanh bảo hiểm, luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật dưới các hình thức khác; các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân.

+ Hóa đơn điện tử áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, các hoạt động kinh tế kinh doanh, kinh tế thông tin

+ Hóa đơn điện tử viettel được áp dụng với các tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật hợp tác xã; các hộ cá nhân kinh doanh và các tổ chức khác. xem thêm chi tiết nghị định 119 : 119/2018/NĐ-CP về Hoá đơn điện tử

 1. Hóa đơn điện tử viettel được áp dụng cho các tổ chức cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ

 2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn Điện Tử

 3. Hóa Đơn Điện Tử Viettel sử dụng cho các cơ quan quản lý thuế các cấp, các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Các bài viết liên quan 

       Cách sử dụng hóa đơn điện tử viettel
       biên bản hủy hóa đơn điện tử
      Biên bản thu hồi hóa đơn tử
      đăng ký nộp thuế hóa đơn điện tử
      đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách thực hiện hóa đơn điện tử của Viettel

1.Điều kiện được công nhận của hóa đơn điện tử

+ Hóa đơn điện tử invoice viettel được tạo ra ở dạng cuối cùng có sự đảm bảo độ tin cậy cao, có tính toàn vẹn của sự quản lý thông tin có trong hóa đơn điện tử viettel.

+ Các tiêu chí đánh giá sự toàn vẹn của hóa đơn điện tử là thông tin còn đầy đủ, nguyên vẹn, chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trũ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử viettel.

+ Khi cần thiết thì các thông tin có trong hóa đơn điện tử có thể tra cứu hóa đơn điện tử viettel, có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh

2.Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử VIETTEL

+ Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử phải có quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành.

+ Sau đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông báo phát hành hóa đơn điện tử thông qua internet, các ứng dụng web gửi đến cơ quan quản lý, gửi lên trang thông tin điện tử của tổng cục thuế.

+ Tiến hành ký số vào hóa đơn mẫu rồi  gửi đến cơ quan quản lý thuế.

3.Hướng dẫn cách in hóa đơn điện tử viettel

Lập hóa đơn điện tử

Theo thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử được lập bằng 2 cách

Cách 1: Đối với người bán hàng hóa , dịch vụ tiến hành lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán.

Cách 2 : Người bán hàng, dịch vụ truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.

Gửi hóa đơn điện tử

Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn điện tử từ người bán hàng, dịch vụ đến người mua hàng hóa, dịch vụ. Có 2 cách để gửi hóa đơn điện tử:

Cách 1: Gửi hóa đơn điện tử trực tiếp

Người bán tiến hành lập hóa đơn điện tử trên phần mềm, ký hóa đơn điện tử số và truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua theo cách truyền nhận hóa đơn điện tử trực tiếp giữa 2 bên.

Cách 2: Gửi hóa đơn điện tử thông qua tổ chức trung gian qua không gian mạng

Người bán hàng truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian để tạo hóa đơn, gửi cho người mua hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của người bán.

Như vậy, trong thời đại thông tin người mua hàng lấy hóa đơn điện tử, lấy các bill viettel, lấy hóa đơn viettel, lấy hóa đơn sinvoice viettel, tra cứu cước viettel, tra cứu hóa đơn viettel, tra hóa đơn viettel, tra cứu hóa đơn điện thoại, viettel telecom hóa đơn điện tử,cách in hóa đơn điện tử, cách in hóa đơn viettel , hướng dẫn in hóa đơn điện tử viettel, cách lấy hóa đơn điện tử viettel hay tải hóa đơn điện tử viettel thông qua các ứng dụng web chứ không cần đến nơi mua hàng, việc này giúp tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, các dịch vụ tài chính phát sinh, giúp các hoạt động của con người trở nên dễ dàng và nhờ vào việc giao tiếp thông qua kỹ thuật máy tính giúp văn hóa ứng xử nơi làm việc trở nên thuận tiện hơn.

Xử lý đối với hóa đơn điện tử bị sai

Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng hàng hóa chưa được giao hoặc hóa đơn người cho người mua nhưng chưa được kê khai thuế. Hóa đơn điện tử nếu có phát hiện sai sót sẽ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của 2 bên và hóa đơn điện tử bị hủy sẽ được lưu trữ lại để phục vụ việc tra cứu của cơ quan có thẩm quyền.

Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Hóa đơn điện tử được chuyển sang hóa đơn giấy nhằm chứng minh nguồn gốc hàng hóa và chỉ được chuyển đổi một lần.

Hóa đơn chuyển đổi phải đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định và có chữ ký hợp pháp của người bán.

Điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Hóa đơn giấy phải phản ánh đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử gốc

Có chữ ký để xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Giá trị pháp lý của các hóa đơn được chuyển đổi

Giá trị pháp lý của hóa đơn chuyển đổi có hiệu lực khi đảm bảo các yêu cầu về tính trọn vẹn trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng về việc xác nhận đã chuyển đổi, chữ ký, họ và tên của người chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

Tiết kiệm chi phi

Tiết kiệm các chi phí in ấn ( chỉ cần in hóa đơn khi khách hàng yêu cầu), quá trình phát hóa đơn đên khách hàng ( thông qua phương tiện truyền thông ), lưu trữ và bảo quản hóa đơn bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ.

Dễ dàng quản lý

Sử dụng hóa đơn điện tử giúp việc hạch toán,kế toán, đối chiếu dữ liệu dễ dàng hơn

Không xảy ra mất mát, thất lạc hóa đơn

Thuận tiện cho việc kiểm tra của chi cục Thuế

Sử dụng hóa đơn điện tử có độ an toàn cao, nhanh chóng và góp phần bảo vệ môi trường

Khi sử dụng hóa đơn điện tử sẽ không xảy ra trường hợp cháy, hỏng, mất hóa đơn, góp phần tăng độ tin cậy cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử giúp rút ngắn khoảng thời gian thu nợ, giúp người mua nhận hóa đơn nhanh chóng.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử góp phần bảo vệ môi trường, giảm bớt việc sử dụng giấy .Nên tham khảo về : What is EBPP ? Và  5 Reasons to Use Online Bill Payment

Lợi ích từ việc sử dụng hóa đơn điện tử

Những khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử

Bên cạnh những lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại, nó còn có một vài khó khăn khó thực hiện được như: các doanh nghiệp, công ty muốn sử dụng hóa đơn điện tử hay tra hóa đơn điện tử viettel cần có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt để đáp ứng quy định của luật giao dịch điện tử, đồng thời cũng cần có nguồn nhân lực đủ trình độ chuyên môn để có thể am hiểu và thực hiện theo đúng yêu cầu của hóa đơn điện tử.

Phần kết luận:

Chúng tôi đã trình bày những vấn đề tiêu biểu liên quan đến các tiến trình thực hiện hóa đơn điện tử viettel tại phần trên.Bài viết này đã góp phần giúp các doanh nghiệp, các cơ sở, các công ty hiểu hơn về hóa đơn điện tử viettel; những lợi ích và thách thức mà nó mang lại. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo các câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử viettel và cách giải quyết vấn đề nhé.

Bảng giá hóa đơn Điện tử viettel

TT Gói cước Số lượng Hóa đơn của gói Giá bán trọn gói (VNĐ – chưa VAT) Giá bán trọn gói (VNĐ – gồm VAT) Thời hạn sử dụng
1 DT300 300 297.000 326.700 Không giới hạn
2 DT500 500 410.000 451.000 Không giới hạn
3 DT1.000 1.000 640.000 704.000 Không giới hạn
4 DT2.000 2.000 960.000 1.056.000 Không giới hạn
5 DT3.000 3.000 1.350.000 1.485.000 Không giới hạn
6 DT5.000 5.000 2.050.000 2.255.000 Không giới hạn
7 DT7.000 7.000 2.730.000 3.003.000 Không giới hạn
8 DT10.000 10.000 3.400.000 3.740.000 Không giới hạn
9 DT20.000 20.000 5.800.000 6.380.000 Không giới hạn
10 DT-max 1.000.000 290.000.000 319.000.000 Không giới hạn

Các câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử:

 1. Tại sao phải sử dụng hóa đơn điện tử viettel?

Sử dụng hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp, các công ty giảm bớt chi phí in, gửi, bảo quản và lưu trữ; thuận tiện cho công tác quản lý, đối chiếu dữ liệu;rút ngắn thời gian thanh toán hóa đơn thông qua các phường tiện điện tử; góp phần hiện đại hóa công tác quản lý.

 1. Tra cứu hóa đơn điện tử của viettel như thế nào?

Khi sử dụng hóa đơn điện tử viettel mỗi khách hàng sẽ có một tài khoản riêng. Khách hàng sử dụng tài khoản này để truy cập vào các trang web của bên phát hành hóa đơn điện tử để tra cứu thông tin về hóa đơn của mình.

 1. Tại sao cần tra cứu viettel hóa đơn điện tử?

Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử là một thao tác của khách hàng nhằm tìm kiếm các thông tin về hóa đơn mua hàng của mình.

Tra cứu hóa đơn điện tử rất dễ dàng và nhanh chóng sẽ cho ra kết quả chính xác nhằm giúp khách hàng tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

 1. Hóa đơn điện tử einvoice như thế nào là hợp lệ?

Một hóa đơn điện tử được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

+ Hóa đơn điện tử phải có đầy đủ các nội dung: tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số cả người bán và người mua; tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; tổng số tiền thanh toán; chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua và người bán; thời điểm lập hóa đơn điện tử; ,mã cơ quan thuế; phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các nội dung liên quan khác.

+ Hóa đơn điện tử viettel phải đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

 1. Hóa đơn điện tử ghi sai có được điều chỉnh không?

Hóa đơn điện tử ghi sai không được điều chỉnh và sẽ bị hủy khi có sự đồng ý của cả bên bán và bên mua hàng, và được lưu trữ lại để thuận tiện cho công tác kiểm tra của cơ quan thuế.

 1. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý không?

Hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi đảm bảo được tính trọn vẹn của thông tin nguồn; ký hiệu riêng xác nhận đã chuyển đổi; chữ ký, họ tên người thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

 1. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi là gì?

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi bao gồm các thông tin như: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn gốc; họ và tên, chữ ký người thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

 1. Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử không?

Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn giấy cùng hóa đơn điện tử đến hết ngày 31/10/2020 với những lưu ý sau:

+ Không xuất 2 loại hóa đơn với cùng 1 đơn hàng, nếu đơn hàng đã sử dụng hóa đơn điện tử thì không cần sử dụng hóa đơn giấy và ngược lại.

+ Với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau có thể sử dụng hai loại hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

+ Khi sử dụng cần lưu ý về thời gian và những quy định để tránh vi phạm những lỗi không đáng kể.

 1. Những ưu điểm của hóa đơn điện tử viettel

+ Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm như kế toán, bán hàng…

+ Có thể xuất hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu

+ Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng

+ Lập tờ khai thuế và báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn để khai thuế qua mạng

+ Tra cứu mọi lúc mọi nơi, lưu trữ an toàn, quản lý đơn giản.

10. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử tại TPHCM

 Vui lòng liên hệ hoadondientuvt.vn theo hotline 0971837779 Mr Hưng

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Mr.Hưng 0971837779 để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Trung tâm hóa đơn điện tử hcm

Địa chỉ: :285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 700000, Việt Nam

Điện Thoại:097183779

Email:vtt_cskhdn@viettel.com.vn

Facebook:Phạm Hưng

Nếu bạn thấy thông tin này giúp ích cho bạn hãy chia sẽ ngay

Những thuật ngữ hóa đơn điện tử hay gặp

Thuật ngữ hóa đơn điện tử

Payment,Accountability,Applications of cryptography,Areas of computer science,Artificial objects,Bank,Banking,Banking technology,Business,Business economics,Centralized computing,Cheque,Child support,Communicating sequential processes,Communication,Computer data,Computer engineering,Computer networking,Computing,Electronic Bill Payment & Presentment – EBP

Corporate jargon,Cultural globalization,Culture,CustomerCustomer service,Cyberspace,Debt collection,Digital media,Digital technology,E-commerce,E-commerce payment system,Economic sectors,Economy,Electronic bill payment,Electronic billing,Electronic data interchange
Finance,Financial services,Financial technology,Human activities,Human–computer interaction,Industries,Information Age,Information and communications technology,Information economy,Information management,Information science,Information technology,Information technology management,Intellectual works,Internet,Invoice,Management,Market (economics),Marketing,Mass media,Media technology,Microeconomics,Money,Online banking,Online services,
Payments,Public sphere,Sales,Service industries,Services (economics),Software,Systems engineering,Technology,Telecommunications,Web 2.0,Web applications,Web development,World Wide Web,

Agriculture ministries,Applications of cryptography,Banking,Banking technology,Business,Computer security,Computing,Corporate jargon,Culture,Debit card,Debits and credits,E-commerce,
Economies,Economy,Economy of the United States,Electronic benefit transfer,Executive branch of the United States government,Finance,Financial services,Financial technology,
Financial transaction,Food and drink,Food politics,Food security,Government,Government finances,Government of the United States,
Human activities,Information economy,Information technology management,Law,Market (economics),Marketing,Microeconomics,Money,
Payment,Payments,Personal identification number,Point of sale,Politics,Poverty,Prevention,Public finance,Public law,Public policy,
Public sphere,Relational ethics,Retailing,Security,Service industries,Services (economics),Social issues,Supplemental Nutrition Assistance Program,
Tax,Technology,United States,United States Department of Agriculture,United States Department of Agriculture programs,United States economic policy,
United States federal budgets,United States federal executive departments,United States federal law,United States federal legislation,
United States federal policy,United States legislation,Welfare

Access control,Accountability,Accounting,Accounting source documents,Application software,Applications of cryptography,
Areas of computer science,Artificial objects,Authentication,Backup,Banking technology,Blockchain,Brand,Business,Business documents,Business economics,Certificate authority,Chatbot,Communication,Computer,Computer data,
Computer data storage,Computer engineering,Computer law,Computer network,Computer network security,Computer networking,Computer security,Computers,Computing,Contract,Cost,Counterfeit,Crime prevention,Cryptography,Cybercrime,Cyberspace,Cyberwarfare,Data,Data center,Data laws,Data management,Data recovery,Data security,Data storage,Database,Debt,
Debt collection,Digital media,Digital rights,Digital signature,Digital technology,E-commerce,Economy,Electronic invoicing,Electronic signature,Engineering,Espionage techniques,Export,
Finance,Financial technology,Financial transaction,Goods,Government,Government finances,Government information,Human activities,
Identity document,Information,Information and communications technology,Information economy,Information governance,Information management,
Information retrieval,Information science,Information security,Information technology,Information technology management,Integrity,
Intellectual works,International Organization for Standardization,Internet,Internet forum,Investment,Invoice,Law,Management,Market (economics),
Marketing,Media technology,Microeconomics,National security,Online services,Organization,Payments,Politics,Politics and technology,Price,Privacy,Public key certificate,Public sphere,Public-key cryptography,Receipt,
Reliability engineering,Remote backup service,Safety,Sales,Secrecy,Secure communication,Security,Security engineering,Security technology,
Server (computing),Service industries,Services (economics),SMS,Social institutions,Software,Systems engineering,Tax,Technology,
Telecommunications,User (computing),Value-added tax,Web applications,Web development,Website,World Wide Web,

Keyword Liên Quan

Hóa Đơn điện tử viettel
Tra cứu hóa đơn điện tử
Hóa đơn đỏ
Tra cứu thông tin hóa đơn
Hóa đơn viettel
Quy định về hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử là gì
Tra cứu hoá đơn
Hóa đơn đỏ là gì
In hóa đơn điện tử viettel
Tra cứu hóa đơn điện tử viettel
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Cách tra cứu hóa đơn điện tử
Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử
Mẫu hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Đăng ký hóa đơn điện tử
Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Phần mềm hóa đơn điện tử viettel
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
Phần mềm hóa đơn điện tử
Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử
Thông tư về hóa đơn điện tử
Cách sử dụng hóa đơn điện tử
Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử
Khi nào bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử
Tra hóa đơn điện tử
Hóa đơn tiền điện điện tử
Quy định sử dụng hóa đơn điện tử
Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Bảng giá hóa đơn điện tử viettel
Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Lấy hóa đơn điện tử viettel
Phát hành hóa đơn điện tử
Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử
Cách in hóa đơn điện tử viettel
Kiểm tra hóa đơn điện tử
Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử
Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành
Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn
Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử
Thủ tục đổi tên trên hóa đơn tiền điện
Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử
Cách lấy hóa đơn điện tử viettel
Hóa đơn điện tử của viettel
Sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào
Tra hóa đơn điện tử viettel
Cách kiểm tra hóa đơn điện tử
Dịch vụ hóa đơn điện tử viettel
Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử viettel telecom

hddt_vt

Trung tâm cung cấp hóa đơn điện tử viettel HCM at Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội viettel

Latest posts by hddt_vt (see all)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0971 837 779