Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Theo như hóa đơn điện tử viettel được áp dụng theo khoản 3 điều 20 thông tư 39, nếu phát hiện hóa đơn giá trị gia tăng( hóa đơn đỏ) bị viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiên, tiền thuế….đã kê khai thuế thì người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Nội dung khi lập biên bản điều chỉnh

Ngày trên biên bản điều chỉnh và ngày trên hóa đơn phải cùng ngày

Người đại diện 2 bên ký và đóng dấu ( thường là người đại diện cho pháp luật)

Nội dung trên biên bản điều chỉnh hóa đơn thể hiện rõ điều chỉnh hóa đơn số, ngày… tháng….ký hiệu…xuất hóa đơn điều chỉnh số ngày..tháng..ký hiệu…nội dung điều chỉnh là gì. xem thêm về tra cứu hóa đơn điện tử nhanh nhất

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu điều chỉnh hóa đơn mới nhất hiện nay để các bạn tham khảo nhé.

ÔNG TY DÂN TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DÂN TÀI CHÍNHĐộc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./…………..Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty Dân Tài Chính
Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2016, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy điều hòa Hitachi 9900BTU

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01Máy điều hòa Hitachi 9900BTUbộ018.800.0008.800.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01Máy điều hòa Hitachi 9900BTUbộ019.800.0009.800000

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ, tên công ty

CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DÂN TÀI CHÍNHĐộc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ-DTCHồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty Dân Tài Chính
Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………….

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016, cụ thể như sau: xem thêm về Cách đăng ký nộp thuế điện tử

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Tổ 06, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết tương tự cho biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty

Trên đây là 2 mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá, mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất, cả 2 biên bản này đều có thể dùng cho việc điều chỉnh hóa đơn giấy lẫn hóa đơn điện tử, các bạn download tại đây nhé.

Tham khảo thêm bài viết về biên bản điều chỉnh hóa đơn tại đây nhé.

XEM THÊM:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.