Nghị định 119/2018/NĐ-CP về triển khai hóa đơn điện tử – 7 điểm đáng chú ý

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về triển khai hóa đơn điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 có rất nhiều điểm đáng chú ý. Tuy nhiên có 7 điểm mới mà mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần phải nắm được để tạo điều kiện thuận lợi nhất khi dùng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định này. Vậy đó là những điểm mới nào? Mời tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Đối tượng áp hóa đơn điện tử

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa đều thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử
Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa đều thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Nhóm các đối tượng được áp dụng hóa đơn điện tử là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa bao gồm:

 • Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, công ty hợp danh,…Nói chung là tất cả các doanh nghiệp: được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán 2019, Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức tín dụng số 07/2017,….
 • Các đơn vị sự nghiệp có cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa;
 • Những tổ chức được thành lập, đã và đang hoạt động theo các quy định của Luật hợp tác xã;
 • Cá nhân, hộ kinh doanh;
 • Các tổ chức khác;

Các đối tượng được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí

Một số đối tượng như doanh nghiệp mới khởi nghiệp có quy mô nhỏ và vừa sẽ được miễn phí dùng hóa đơn điện tử
Một số đối tượng như doanh nghiệp mới khởi nghiệp có quy mô nhỏ và vừa sẽ được miễn phí dùng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại điều 13 của Nghị định này có quy định cụ thể về các đối tượng được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí bởi cơ quan thuế bao gồm:

 • Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm trước dưới 3 tỷ đồng trong các lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp và doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo;
 • Các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ thời điểm thành lập doanh nghiệp;
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân, hợp tác xã kinh doanh tại các địa bàn đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn;
 • Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tính. Trừ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại các khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp;
 • Và một số đối tượng khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Quy định về đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hủy hóa đơn giấy

Quy định về đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hủy hóa đơn giấy tại điều 14 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Quy định về đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hủy hóa đơn giấy tại điều 14 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được cơ quan thuế cấp trước khi cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa cho người mua. Tại Điều 14 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định rõ về việc đăng ký hóa đơn điện tử và hủy hóa đơn giấy như sau:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức khác phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cần truy cập ngay vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Sau đó đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Trong vòng 1 ngày làm việc sau khi nhận được đăng ký dùng hóa đơn điện tử của các đối tượng, cơ quan thuế phải gửi Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký dùng hóa đơn điện tử đó theo mẫu 02 Phụ lục ban hành kèm Nghị định này.
 • Kể từ thời điểm doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử cần tiến hành hủy đi những hóa đơn giấy tồn chưa sử dụng. Thời gian để hủy hóa đơn giấy chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Thủ tục hủy hóa đơn giấy được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Quy định về đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Điểm mới thứ 4 cần chú ý của Nghị định 119/2018/NĐ-CP là quy định về đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Nguồn: Internet)
Điểm mới thứ 4 cần chú ý của Nghị định 119/2018/NĐ-CP là quy định về đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Nguồn: Internet)

Hóa đơn điện tử Viettel không có mã của cơ quan thuế được tổ chức cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa gửi cho người mua mà không có mã của cơ quan thuế.

Đối tượng áp dụng

 • Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như: Bưu chính viễn thông, xăng dầu, điện lực, tài chính tín dụng, vận tải, nước sạch, y tế, bảo hiểm, kinh doanh siêu thị, kinh doanh thương mại điện tử, thương mại,…
 • Các doanh nghiệp có phần mềm kế toán đáp ứng yêu cầu, sẽ hoặc đã giao dịch với cơ quan thuế bằng các phương tiện điện tử thì được dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Tuy nhiên nếu các đối tượng kể trên có nguy cơ rủi ro cao về thuế thì phải dùng hóa đơn điện tử có mã hóa của cơ quan thuế, không kể giá trị từng lần cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa.

Thủ tục đăng ký dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

 • Các đối tượng áp dụng nếu muốn dùng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế nêu trên cần truy cập ngay vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Sau đó thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành cùng Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
 • Mẫu số 02 Phụ lục ban hành cùng Nghị định này về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tại Mẫu số 01 trên sẽ được cơ quan thuế gửi lại cho đối tượng đăng ký trong vòng 1 ngày làm việc. 
 • Các đối tượng được cho phép dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế phải tiến hành hủy các hóa đơn giấy còn tồn chưa dùng (nếu có). 

>>Hướng dẫn nộp tờ khai – Kê khai Thuế qua mạng

Hóa đơn điện tử nếu đã hợp pháp có thể được chuyển đổi thành chứng từ giấy

 Hóa đơn điện tử nếu đã hợp pháp có thể được chuyển đổi thành chứng từ giấy quy định tại điều 10 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Hóa đơn điện tử nếu đã hợp pháp có thể được chuyển đổi thành chứng từ giấy quy định tại điều 10 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngay tại Điều 10 của Nghị định này có quy định về việc hóa đơn điện tử hợp pháp có thể được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Và hóa đơn điện tử phải khớp đúng nội dung với chứng từ giấy mới được phép chuyển đổi.

Lưu ý rằng chứng từ giấy khi được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ có giá trị lưu giữ để theo dõi, ghi sổ, không có giá trị để thanh toán, giao dịch. Trừ trường hợp hóa đơn đó được khởi tạo từ máy tình tiền có liên kết chuyển đổi giữ liệu với cơ quan thuế.

>>Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ/năm phải dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ/năm phải dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ/năm phải dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Tại Điều 12 của Nghị định 119/2018/NĐ – CP có quy định rõ về việc dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Cụ thể:

 • Cá nhân, hộ kinh doanh có thuê từ 10 lao động trở lên, thực hiện sổ sách kế toán, có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên vào năm trước liền kề hoạt động trong các lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, xây dựng, công nghiệp phải dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Hoặc các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại cũng phải dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến tay người tiêu dùng, bán lẻ thuốc tân dược, hàng tiêu dùng tại một số địa bàn được cho thí điểm dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế từ năm 2018.
 • Với các cá nhân, hộ kinh doanh không đáp ứng được điều kiện dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để gửi cho khách hàng thì được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh giao dịch.

Quy định về báo cáo hóa đơn điện tử có sai sót

Quy định về báo cáo hóa đơn điện tử có sai sót tại điều 17 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Quy định về báo cáo hóa đơn điện tử có sai sót tại điều 17 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Tại điều 17 của Nghị định này có quy định về việc báo cáo hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

 • Nếu hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế chưa được gửi cho bên mua mà phát hiện có sai sót:
 • Thì bên bán cần thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
 • Nội dung Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã lập nhưng phát hiện có sai sót và đề nghị lập hóa đơn điện tử mới, ký điện tử, ký số gửi cơ quan thuế để được cấp mã xác thực hóa đơn mới sẽ thay thế mã cũ đã lập để gửi người mua.
 • Nếu hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã được gửi cho bên mua mà phát hiện có sai sót: 
 • Thì người bán và người mua phải có văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Hoặc nếu người bán sai sót thì phải có thông báo về việc hóa đơn có sai sót theo Mẫu số 04 gửi cơ quan thuế. 
 • Thông báo này bao gồm đề nghị hủy hóa đơn điện tử cũ có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.

XEM THÊM:

Trên đây chính là 7 điểm mới nổi bật của Nghị định 119/2018/NĐ-CP mà mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cần nắm được về việc đăng ký dùng hóa đơn điện tử. 

Hoadondientuvt.vn hi vọng rằng những chia sẻ trong bài viết có thể giúp mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh thuận lợi trong việc dùng hóa đơn điện tử. Khi cần tư vấn hoặc hỗ trợ thêm về hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng bấm số hotline hiển thị trên web: Hoadondientuvt.vn  hoặc gọi hotline 18008000 để được hỗ trợ nhanh nhất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.