Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Đối tượng nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP? Đây là câu hỏi được đông đảo bạn đọc gửi về góc tư vấn của hoadondientuvt.vn. Vậy nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết. Bạn có thể cập nhật để nắm bắt chính xác những quy định về đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tránh những sai phạm.

XEM THÊM:

Quy định về đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119

Nghị định 119/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực ngày 1/11/2018. Nghị định được chính phủ ban hành với những bổ sung sửa đổi mới so với nghị định trước đó. Chẳng hạn như:

Điều 12 nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định về đối tượng bắt buộc phải sử dụng HĐĐT
Điều 12 nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định về đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử
 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Trong đó, đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là một điểm mới quy định ở nội dung của nghị định. Và cụ thể ngay tại điều 12 của nghị định 119/2018/NĐ-CP đã có quy định rõ ràng về các đối tượng. Theo đó chi tiết sẽ có 5 nhóm đối tượng khác nhau bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Đặc biệt như ghi nhận thì nội dung quy định mới của nghị định 119 có nêu rõ đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử là hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời nghị định cũng tăng cường triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã số của CQT. Điều này đánh dấu thêm một bước tiến lớn trong lộ trình thực hiện chuyển dịch sử dụng hóa đơn của cơ quan chức năng. Từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

>>Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng theo Thông tư 39

Chi tiết các nhóm đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

Như quy định tại điều 12 của nghị định 119 thì có 5 nhóm đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy chính xác các nhóm đối tượng ấy gồm những ai? Ở đây để nắm bắt chi tiết như sau.

Nhóm đối tượng số 1  

Nhóm số 1 gồm 2 đối tượng được quy định. Trong đó đầu tiên là các doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Bao gồm:

Doanh nghiệp kinh doanh điện lực, xăng dầu,…theo quy định bắt buộc sử dụng HĐĐT
Doanh nghiệp kinh doanh điện lực, xăng dầu,…theo quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
 • Kinh doanh điện lực
 • Kinh doanh xăng dầu
 • Kinh doanh bưu chính viễn thông
 • Kinh doanh ngành vận tải hàng không
 • Kinh doanh vận tải đường biển
 • Kinh doanh vận tải đường bộ
 • Kinh doanh vận tải đường sắt
 • Kinh doanh vận tải đường thuỷ
 • Kinh doanh lĩnh vực nước sạch
 • Kinh doanh ngành tài chính tín dụng
 • Kinh doanh bảo hiểm 
 • Kinh doanh y tế
 • Kinh doanh thương mại điện tử
 • Kinh doanh siêu thị
 • Kinh doanh thương mại

Hoặc những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động có đầy đủ các điều kiện theo quy định. Bao gồm:

 • Đã hoặc sẽ tiến hành giao dịch với cơ quan thuế qua phương tiện điện tử
 • Có xây dựng hạ tầng CNTT
 • Có hệ thống phần mềm kế toán
 • Có phần mềm lập hóa đơn điện tử có thể lập, tra cứu, lưu trữ, quản lý hóa đơn điện tử tốt theo quy định. Đồng thời phần mềm sử dụng cũng phải đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu hóa đơn điện tử hiệu quả tới khách hàng, cơ quan thuế.

Theo đó cả hai đối tượng thuộc nhóm 1 nêu trên có thể sử dụng hóa đơn điện tử thông thường. Nghĩa là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã số xác thực theo thông tư 32/2011/TT-BTC. Đặc biệt hóa đơn được lập ngay khi bán hàng. Cùng với đó không có sự phân biệt giá trị từng đơn hàng trong mỗi lần bán.

Tổ chức kinh tế đáp ứng các điều kiện theo quy định sử dụng HĐĐT
Tổ chức kinh tế đáp ứng các điều kiện theo quy định sử dụng hóa đơn điện tử

>>Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Nhóm đối tượng số 2

Nhóm đối tượng số 2 được quy định bắt buộc phải sử dụng loại hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế (CQT). Theo đó nhóm đối tượng này bao gồm những đơn vị thuộc trường hợp rủi ro thuế cao. Bao gồm:

 • Các doanh nghiệp
 • Các tổ chức kinh tế
 • Các tổ chức khác

Đặc biệt đối tượng phải lập hóa đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Không phân biệt giá trị mỗi lần bán, cung ứng là bao nhiêu.

Nhóm đối tượng số 3  

Nhóm đối tượng số 3 bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119 là hộ, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên nghị định cũng nêu rõ chỉ những hộ, cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện. Bao gồm:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh có sổ sách kế toán
 • Hộ, cá nhân kinh doanh có sử dụng thường xuyên ≥ 10 lao động

Ngoài ra điều kiện thứ 3 có liên quan đến doanh thu năm liền trước của hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó nghị định quy định điều kiện doanh thu sẽ là từ 3 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng trở lên tùy thuộc ngành nghề kinh doanh. Chi tiết như sau:

Hộ, cá nhân kinh doanh cũng cần sử dụng HĐĐT
Hộ, cá nhân kinh doanh cũng cần sử dụng hóa đơn điện tử
 • Doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên: Đây là mức doanh thu năm liền trước của hộ, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực như là:

o   Nông nghiệp

o   Lâm nghiệp

o   Thủy sản

o   Công nghiệp

o   Xây dựng

 • Doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên: Đây là mức doanh thu được quy định với các hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại.

Đặc biệt các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nêu trên theo quy định phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã số thuế của CQT. Tức là hộ, cá nhân cần lập hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Không phân biệt giá trị của mỗi lần bán.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định thêm hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng bắt buộc có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó điều kiện chỉ cần có thực hiện sổ sách kế toán thì có thể áp dụng.

Nhóm đối tượng số 4

Nhóm đối tượng thứ 4 được quy định trong nội dung nghị định 119 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử vẫn là hộ, cá nhân kinh doanh. Song nhóm đối tượng này áp dụng cho các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các lĩnh vực sau:

 • Kinh doanh nhà hàng
 • Kinh doanh lĩnh vực khách sạn
 • Kinh doanh bán lẻ thuốc tân dược
 • Kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng

Đặc biệt các đối tượng nêu trên có thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp tới người dùng ở một số khu vực, địa bàn có lợi thế điều kiện thì sẽ triển khai thí điểm hóa đơn điện tử. Hơn nữa hóa đơn điện tử là loại có mã xác thực của cơ quan thuế. Đồng thời hóa đơn điện tử phải được lập từ máy tính kết nối chuyển dữ liệu tới cơ quan thuế từ 2018.

Nhóm đối tượng 4 được quy định bắt buộc sử dụng HĐĐT
Nhóm đối tượng 4 được quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Ngoài ra, việc triển khai thí điểm sẽ được cơ quan thuế thông báo tới từng hộ, cá nhân kinh doanh. Sau đó trên cơ sở kết quả đạt được từ việc thí điểm sẽ tiến hành triển khai toàn quốc.

Nhóm đối tượng số 5

Nhóm đối tượng số 5 bao gồm hộ, cá nhân kinh doanh không thỏa mãn các điều kiện cần thiết ở nhóm đối tượng 4. Tuy nhiên nhóm đối tượng này lại cần có hóa đơn điện tử để gửi người mua khi bán, cung cấp dịch vụ của mình. Lúc này theo quy định của nghị định 119 thì hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. Trong đó loại hóa đơn được cấp là hóa đơn điện tử có mã số thuế của CQT. Đặc biệt hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện khai, nộp thuế trước thời điểm cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Ngoài ra các doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế, tổ chức khác có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử giao khách hàng. Trong trường hợp này cơ quan thuế cũng sẽ cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh như đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Doanh nghiệp không thỏa mãn điều kiện nhưng có nhu cầu sử dụng HĐĐT vẫn sẽ được cấp
Doanh nghiệp không thỏa mãn điều kiện nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử vẫn sẽ được cấp

Chúng tôi vừa chia sẻ chi tiết về 5 nhóm đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của nghị định 119. Bạn hãy cập nhật nhanh chóng để nắm bắt quy định mới của chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hãy liên hệ chúng tôi. Hoặc đơn giản bạn cần tư vấn trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử cũng có thể kết nối. Mọi thông tin bạn chỉ cần gửi về website: https://hoadondientuvt.vn/  hoặc liên hệ tới hotline 18008000 sẽ được chuyên gia hỗ trợ. 

XEM THÊM:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.