Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng theo Thông tư 39

Hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng là nghiệp vụ thường thấy tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên để thực hiện nghiệp vụ này thì kế toán viên cần chuẩn bị hồ sơ chuẩn thông tư 39. Vậy cụ thể với tư cách kế toán viên bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Đặc biệt chi tiết mẫu hồ sơ chuẩn bị  theo quy định của luật hiện hành như thế nào? Ngay bây giờ bạn có thể cùng hoadondientuvt.vn tìm hiểu từ A – Z qua góc tin tức sau đây.

Cần chuẩn bị hồ sơ hủy hóa đơn GTGT khi nào?

Trước khi bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ hủy hóa đơn GTGT thì bạn cần xác định liệu có cần thiết không. Nghĩa là bạn hãy xác định liệu những trường hợp nào sẽ cần chuẩn bị hồ sơ. Ở đây đơn giản bạn có thể điểm qua các trường hợp pháp luật quy định bao gồm như là:

Bạn cần chuẩn bị mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT khi không tiếp tục sử dụng
Bạn cần chuẩn bị mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT khi không tiếp tục sử dụng
 • Hóa đơn GTGT đặt in bị sai
 • Hóa đơn GTGT bị lỗi in trùng
 • Hóa đơn GTGT đặt in thừa
 • Khi người sử dụng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn nữa. Có thể là tổ chức , cá nhân hoặc doanh nghiệp,…
 • Các hóa đơn đã lập được hủy theo quy định luật hiện hành

Như vậy nếu trường hợp doanh nghiệp của bạn có mong muốn không tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT thì hãy làm hồ sơ hủy bỏ. Thời gian thực hiện là chậm nhất 30 ngày, thời gian tính từ khi bạn gửi thông báo tới cơ quan thuế.

Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng gồm những gì theo thông tư 39?

Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng bao gồm những gì được quy định rõ tại thông tư 39. Ngay tại khoản 3 điều 29 của thông tư có quy định những giấy tờ bạn cần chuẩn bị như sau:

 • Quyết định trong việc thành lập hội đồng hủy hóa đơn GTGT. Tuy nhiên loại giấy tờ này không cần thiết đối với trường hợp cá nhân kinh doanh cần hủy hóa đơn GTGT không sử dụng. Đồng thời đối với hộ kinh doanh cũng không cần bổ sung quyết định lập hội đồng hủy hóa đơn.  
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
 • Biên bản hủy hóa đơn
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn
Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng gồm nhiều giấy tờ khác nhau
Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng gồm nhiều giấy tờ khác nhau

Cập nhật trọn bộ mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng chuẩn thông tư 39  

Như đã cập nhật thì hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng về cơ bản phải đầy đủ giấy tờ theo quy định của thông tư 39. Vậy cụ thể mẫu hồ sơ này bạn có thể lập như thế nào? Chi tiết bạn có thể xem xét mẫu hồ sơ như sau:

Mẫu quyết định lập hội đồng hủy hóa đơn GTGT 

Theo quy định thì khi doanh nghiệp muốn hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng bắt buộc phải có quyết định trong việc lập hội đồng hủy hóa đơn. Trong đó hội đồng được lập phải có các thành viên cốt cán của doanh nghiệp. Bao gồm:

 • Đại diện lãnh đạo
 • Đại diện bộ phận kế toán

Đặc biệt các thành viên hội đồng là những người sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời cùng với đó là chịu trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan đến hủy hóa đơn GTGT. Ví dụ:

 • Lập bản kiểm kê hóa đơn hủy bỏ
 • Tiến hành hủy hóa đơn
 • Tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Tuy nhiên bạn lưu ý để đảm bảo giá trị pháp lý thì quyết định lập hội đồng hủy hóa đơn GTGT phải chuẩn nội dung. Và như quy định của thông tư 39/2014/TT-BTC thì các nội dung đó là:

 • Tên công ty
 • Số…
 • Quốc hiệu tiêu ngữ
 • Ngày tháng lập quyết định
 • Tên quyết định
 • Các căn cứ pháp luật. Ví dụ như sau:

o   Thông tư 39/2014/TT-BTC

o   Nghị định 51/2010/NĐ-CP

o   Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

 • Các điều khoản trong quyết định. Bao gồm:

o   Điều khoản về thành viên, nhiệm vụ của hội đồng được lập

o   Điều khoản về trách nhiệm thi hành quyết định

o   Điều khoản về hiệu lực của quyết định

 • Xác nhận của người đại diện. Ký tên, đóng dấu.

Nhìn chung để dễ dàng nắm bắt được mẫu quyết định thì bạn có thể cập nhật theo ảnh minh họa bên dưới.

Mẫu quyết định lập hội đồng hủy hóa đơn GTGT
Mẫu quyết định lập hội đồng hủy hóa đơn GTGT

>>Hướng dẫn xóa hóa đơn điện tử & lập hóa đơn điện tử thay thế

Mẫu biên bản kiểm kê hóa đơn không sử dụng cần hủy

Đây là loại giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng. Theo đó để lập mẫu biên bản này bạn hãy đảm bảo các nội dung như sau:

 • Tên công ty doanh nghiệp
 • Số….
 • Quốc hiệu tiêu ngữ
 • Ngày tháng lập mẫu biên bản
 • Tên mẫu biên bản
 • Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm kê hóa đơn không sử dụng cần hủy bỏ. Ở đây bạn nên ghi rõ giờ, ngày tháng năm lập biên bản.
 • Thông tin về hội đồng hủy hóa đơn. Bạn chỉ cần ghi rõ tên và chức vụ là được.
 • Thông tin bảng kiểm kê
 • Thời gian kết thúc lập biên bản kiểm kê
 • Xác nhận của các thành viên thuộc hội đồng hủy hóa đơn điện tử.

Chi tiết hơn bạn có thể tham khảo mẫu biên bản được trích lục trong ảnh minh họa bên dưới. Từ đó bạn điều chỉnh các thông tin hợp lý để có được mẫu biên bản kiểm kê chuẩn thông tư 39.

Mẫu biên bản kiểm kê hóa đơn không tiếp tục sử dụng cần hủy
Mẫu biên bản kiểm kê hóa đơn không tiếp tục sử dụng cần hủy

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT về cơ bản phải được lập đúng quy định. Theo đó nếu bạn chưa biết cách lập biên bản như thế nào có thể thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết nội dung mẫu biên bản hủy hóa đơn gồm các phần như sau:

 • Tên công ty doanh nghiệp
 • Số…
 • Quốc hiệu tiêu ngữ
 • Ngày tháng năm lập biên bản
 • Tên biên bản
 • Phần thông tin đầu với thời gian, địa điểm và thông báo hủy hóa đơn GTGT
 • Thông tin về thành viên hội hồi hủy hóa đơn. Ghi rõ thành viên vắng mặt nếu có
 • Hóa đơn cần hủy
 • Lý do hủy hóa đơn
Trích lục phần 1 nội dung mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng
Trích lục phần 1 nội dung mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng
 • Phương pháp hủy hóa đơn
 • Kết quả hủy hóa đơn
 • Ý kiến hội đồng hủy hóa đơn
 • Xác nhận của thành viên hội đồng. Trong đó người giữ chức chủ tịch hội đồng phải có xác nhận bằng dấu đóng.

>>Hướng dẫn hủy hóa đơn tự in đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng

Phần tiếp của mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng
Phần tiếp của mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn

Khi quá trình hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng hoàn tất thì bạn cần lập thông báo kết quả. Vì thế trên thực tế hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không thể thiếu loại giấy tờ này. Trong đó nội dung mẫu thông báo được lập phải đảm bảo chuẩn quy định tại điểm d, khoản 3, điều 29 thông tư 39.  Chi tiết mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn bạn có thể xem ảnh minh họa bên dưới.

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng

Đặc biệt bạn lưu ý hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng chuẩn thông tư 39 không cần gửi tới cơ quan thuế. Thay vào đó luật quy định doanh nghiệp sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ. Chỉ riêng mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn bạn phải lập 2 bản. Một bản bổ sung hồ sơ lưu trữ tại cơ quan. Một bản còn lại bạn gửi tới cơ quan thuế quản lý.

Hơn nữa thời gian gửi mẫu thông báo là không quá 5 ngày. Thời gian này tính từ thời điểm bạn hoàn thành việc hủy hóa đơn. Trong đó bạn có thể chọn 2 hình thức gửi dựa trên nhu cầu, điều kiện của doanh nghiệp mình. Bao gồm:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế
 • Nộp qua mạng thông qua hệ thống website của cơ quan thuế.
Bạn có thể nộp hồ sơ thông qua website trực tuyến của cơ quan thuế
Bạn có thể nộp hồ sơ thông qua website trực tuyến của cơ quan thuế

Trên đây là toàn bộ những cập nhật chi tiết về mẫu hồ sơ hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng theo thông tư 39. Hy vọng bạn có thể tham khảo để dắt túi cho mình những thông tin, quy định chuẩn xác. Như vậy chắc chắn quá trình hủy bỏ hóa đơn GTGT khi bạn thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt nếu khi áp dụng, triển khai bạn thấy vẫn còn vướng mắc thì đừng ngần ngại kết nối với chúng tôi. Mọi thông tin liên hệ bạn có thể xem tại website: Phần mềm hóa đơn điện tử Viettel  hoặc lên hệ trức tiếp tới hotline 18008000

XEM THÊM:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.