Category Archives: HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Biên bản hủy hóa đơn điện tử GTGT mới nhất 2021

Khi lập hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng hàng hóa chưa được giao hoặc hóa đơn điện tử giao cho người mua nhưng chưa được kê khai thuế. Hóa đơn điện tử nếu có phát hiện sai sót sẽ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận […]

Cách sử dụng đăng ký hóa đơn điện tử

Quy định chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử viettel đang dần được thực hiện. Việc chuyển đổi này mang lại nhiều lợi ích về chi phí, không bị mất mát hay thất lạc hóa đơn và giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn. Nhưng cách thức chuyển đổi […]

Dịch Vụ In hóa đơn điện tử viettel Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua những lợi ích mà Hóa đơn điện tử Viettel trong quá trình thí điểm sử dụng tại một số cơ sở kinh doanh, các dịch vụ kinh tế và thị trường kinh tế mang lại nhiều hiệu quả, thì có lẽ trong tương lai gần sẽ có quyết định sử dụng […]