Category Archives: Nội Quy

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là bản thỏa thuận sử dụng ứng dụng giữa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (“Viettel”) và người dùng. Trước khi người dùng tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “Tập đoàn Viettel” (“Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới […]