fbpx

Category Archives: HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Dịch Vụ In hóa đơn điện tử viettel Hồ Chí Minh

Dịch Vụ In hóa đơn điện tử viettel Hồ Chí Minh 1

Trong thời gian qua những lợi ích mà Hóa đơn điện tử viettel trong quá trình thí điểm sử dụng tại một số cơ sở kinh doanh, các dịch vụ kinh tế và thị trường kinh tế mang lại nhiều hiệu quả, thì có lẽ trong tương lai gần sẽ có quyết định sử dụng […]

YÊU CẦU SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VỚI TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ TRONG NĂM 2018

Đây là một nội dung trong Chỉ thị 07 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết 35) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của thủ tướng Chỉnh phú về tiếp tục […]

TẠI SAO NÊN DÙNG HDDT VIETTEL?

TẠI SAO NÊN DÙNG HDDT VIETTEL? 6

Với sự phát triển hiện nay thì ngành dịch vụ hóa đơn điện tử lại phát triển mạnh nhầm để đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp ngày càng phát triển và thanh toán thuận lợi hơn.     ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG + LINH HOẠT QUẢN LÝ  Thiết kế, tạo mẫu hóa đơn Lập quyết định, […]

0971 837 779